Kathedraalkwarts

Kathedraalkwarts is een ideale steen voor spirituele ontwikkeling. Dit kristal is opgeladen met lichtenergie en spirituele kennis. Kan je ook in contact brengen met hogere entiteiten en bronnen van kennis.
Katjedraalkwarts geeft inzicht in jezelf, je plaats in het grotere geheel en je zieledoel. Het kan je vorige en toekomstige levens laten zien en hierdoor helpen met oplossen van karmische problemen.
is ook heel goed in een groep te gebruiken of samen met iemand om kennis overdracht te vergemakkelijken en om inzichten te delen. Kan je spirituele ontwikkeling versnellen.