Flash Labradoriet sculptuur 1114 gr. 12 cm Labradorit Blue flash Labradorite

€ 84,00

Prachtige kwaliteit Blue flash Labradoriet sculptuur. Kan op meerdere manieren staan.

Skulptur Flash Labradorit AA Qualität 

Sculpture Flash Labradorite AA quality

1114 gr.

12 cm

Madagaskar