Ruwe groene Apofyliet kristallen en stilbiet op Heulandiet 566 gr 11 cm

€ 18,00

Mooue groene Apofyliet kristallen en stilbiet op heulandiet. 

566 gr. 11 cm