• SALE! gebruik de actiecode voor 22% korting op alles tm eind juni. Code=> SALE22
  • SALE! Gebrauch die Rabatcode für 22% auf alles bis ende Juni mit code => SALE22

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN / AGB (unten Deutsch)

Gravinkristallen 

Fels 11

55767 Niederbrombach Deutschland

BTW nr. / Steuernr. DE325339501

Deze voorwaarden zijn van toepassing op artikelen gekocht via de webwinkel bij Gravinkristallen

1. Algemeen
1.1 Door een bestelling te plaatsen via de webwinkel van Gravinkristallen gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden van Gravinkristallen
1.2 Gravinkristallen heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

2. Bestellen
2.1. Bestellingen kunnen binnen 24 uur per mail geannuleerd worden.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.
3.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

4. Betalingen
4.1 Betalingen dienen plaats te vinden via ideal of soortgelijke buitenlandse betaalwijze of overboeking vooraf. Als ik op vakantie of inkoopreis ben staat deze mogelijkheid uit, om teleurstelling te voorkomen. Dit wordt dan aangegeven op de homepagina.

5. Verzending/levering
5.1 Na ontvangst van betaling aan Gravinkristallen zal uw bestelling de eerstvolgende werkdag worden aangeboden aan DPD en zo spoedig mogelijk bij u afgeleverd worden. Vakanties en inkoopreizen worden bovenaan de homepagina van de website duidelijk vermeld. Dan zal uw bestelling iets later op de post gaan. 

5.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding. Bij normale drukte duurt de verzending vanuit Duitsland 1 of 2 dagen nadat het afgeleverd is bij het DPD punt

5.3 Gravinkristallen verstuurd alle pakketten met verzekering. Bij een verzekerd pakket zijn de kosten voor verlies of beschadiging te verhalen door Gravinkristallen bij de desbetreffende pakketdienst, dan graag alle verpakking goed bewaren en foto's maken van de verpakking en het verpakkingsmateriaal.
Verzenden is 9,45 vanuit Duitsland naar Nederland voor een pakket tot 2,5 kilo standaard met verzekering tot 520,-. Voor zwaardere pakketten is het 11,95 ook incl. verzekering tot 520,-

U kunt ook kiezen voor pakketpost vanuit Nederland verzonden 1x per 3 weken. Voor pakket tot 10 kilo 7,45 met Post.nl en brievenbusdoosjes voor 5,25, beide met tracktrace. De eerstvolgende datum van verzending vanuit Nederland staat op de homepagina. Eventueel kan er door omstandigheden meer tijd tussen zitten dan 3 weken. De datum op de homepage is leidend.

Naar Belgie is verzenden 9,45 tot 3 kilo en voor groter, zwaarder pakket 11,75.

Binnen Duitsland is een brievenbusdoosje 4,95 en pakket 5,25

6. Retourbeleid / Herroepingsrecht
6.1 Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heb je een herroepingsrecht, waarbij je de mogelijkheid hebt om zonder enige verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
6.2 Na het verstrijken van deze zichttermijn wordt de koopovereenkomst bindend.
6.3 De zichttermijn van 14 dagen geldt niet voor artikelen die op verzoek of op maat worden gemaakt, hierbij is het koopcontract meteen bindend. Vervolgens moeten de desbetreffende artikelen in goede staat (onbeschadigd en indien redelijkerwijs mogelijk in originele verpakking) binnen 14 dagen worden teruggezonden.
6.5 Na ontvangst wordt het aankoop bedrag van de geretourneerde goederen binnen 14 dagen terug betaald. De (indien betaalde) verzendkosten zullen niet worden geretourneerd.

7.0 Gebrekkig product
7.1 Gravinkristallen verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 24 uur per e-mail te melden. het beschadigd produkt en het verpakkingsmeteriaal goed bewaren en graag fotos maken, zodat het door Grvinkristallen kan worden doorgestuurd naar de vervoerder om verhaal te halen.
7.2 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u contact op te nemen met Gravinkristallen. Vermeld u duidelijk wat de gebreken zijn en maak foto's. Gravinkristallen laat altijd alle verkochte producten op de website staan totdat ze zijn ontvangen. U kunt dan nog nakijken of u inderdaad het bestelde kristal heeft ontvangen.

8.0 Aansprakelijkheid
8.1 De kleur van afbeeldingen van producten op de website kan iets afwijken. Te alle tijde wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Gravinkristallen zet de kristallen op hun mooist op de foto en gebruikt hiervoor geen trucage. Gravinkristallen laat ook zien als er een lelijk deel aan zit. Een gebrek, vooral bij geslepen stenen, zal genoemd en/of gefotografeerd worden.

Toepasselijk recht
9.1 Wij herroepen ons op het Nederlands Recht. en het Duitse Datenschutz
9.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per email via de website van Gravinkristallen.
Uiterlijk binnen 2 werkdagen zullen wij op uw klacht reageren.

10. Privacy
10.1 Wij zullen zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens in ons klantenbestand en deze nooit aan derden verstrekken. Zie ook de Datenschutz verklaring.

Klachten & Vragen

Mocht u niet tevreden zijn over een levering of heeft u vragen met betrekking tot uw bestelling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen op de volgende wijzen:

Telefonisch: 0031 6-53676513
Schriftelijk per post: Gravinkristallen Fels 11 55767 Niederbrombach Deutschland
Schriftelijk per e-mail: gravinkristallen@gmail.com

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Graafkristalle 

Fels 11

55767 Niederbrombach, Deutschland

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE325339501

Diese Bedingungen gelten für Artikel, die über den Online-Shop von Graafkristalle gekauft werden

1. Allgemein
1.1 Mit einer Bestellung über den Graafkristalle-Webshop erklären Sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Gravinkristallen einverstanden
1.2 Graafkristalle hat das Recht, diese allgemeinen Bedingungen und den Inhalt der Website jederzeit zu ändern.

2. Bestellung
2.1. Bestellungen können innerhalb von 24 Stunden per E-Mail storniert werden.

3. Preise
3.1 Alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und exklusive Versandkosten.
3.2 Alle Preise gelten vorbehaltlich von Preisänderungen und/oder Tippfehlern.

4. Zahlungen
4.1 Zahlungen müssen per idealer oder ähnlicher Auslandszahlungsmethode oder Banküberweisung im Voraus erfolgen. Wenn ich im Urlaub oder auf einer Einkaufsreise bin, ist diese Option ausgeschaltet, um Enttäuschungen zu vermeiden. Dies wird auf der Homepage angezeigt.

5. Versand/Lieferung
5.1 Nach Zahlungseingang bei Graafkristalle wird Ihre Bestellung am nächsten Arbeitstag DPD angeboten und so schnell wie möglich an Sie ausgeliefert werden. Sie entfangen pro email eine tracktrace code. Urlaub und Einkaufsfahrten sind oben auf der Startseite der Website deutlich angegeben. In diesem Fall wird Ihre Bestellung etwas später verschickt. 

5.2 Eine Überschreitung der Lieferzeit gibt dem Kunden keinen Anspruch auf Schadensersatz. Bei normaler Auslastung dauert der Versand innen Deutschland 1 bis 2 Tage, wenn er an der DPD-Stelle abgegeben wird.

5.3 Graafkristalle haftet nicht für Verlust oder Beschädigung durch den Paketdienst. In einem versicherten Paket, die Kosten für den Verlust oder die Beschädigung von Graafkristalle an den entsprechenden Paketdienst zu erholen, halten Sie bitte alle Verpackungen gut und machen Bilder von der Verpackung und Verpackungsmaterialien.
Innerhalb Deutschlands kostet eine Briefkastenpost 4,95- und ein Paket 5,25-. Beide mit tracktrace und versicherung bis 520,-

6. Rückgabebedingungen / Widerrufsrecht
6.1 Während der Probezeit von 14 Tagen haben Sie ein Widerrufsrecht, das es Ihnen ermöglicht, die erhaltene Ware ohne jegliche Verpflichtung, mit Ausnahme des Ersatzes der unmittelbaren Kosten der Rücksendung, zurückzusenden.
6.2 Nach Ablauf dieser Probezeit wird der Kaufvertrag verbindlich.
6.3 Die Probezeit von 14 Tagen gilt nicht für Artikel, die auf Wunsch oder nach Maß angefertigt werden, hier ist der Kaufvertrag sofort verbindlich. Dann sind die entsprechenden Artikel in gutem Zustand (unbeschädigt und wenn möglich in Originalverpackung) innerhalb von 14 Tagen zurückzusenden.
6.5 Nach Erhalt wird der Kaufpreis der zurückgesandten Ware innerhalb von 14 Tagen erstattet. Die (ggf. bezahlten) Versandkosten werden nicht zurückerstattet.

7.0 Defektes Produkt
7.1 Graafkristalle verpflichtet den Kunden, die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen und festgestellte Mängel innerhalb von 24 Stunden per E-Mail zu melden.
7.2 Wenn Sie eine Rücksendung aufgrund von Produktmängeln wünschen, müssen Sie uns über die Gravinkristallen-Website kontaktieren. Bitte geben Sie deutlich an, was die Mängel sind und machen Sie Fotos. Graafkristalle lässt immer alle verkauften Produkte auf der Website, bis sie erhalten werden. Sie können dann überprüfen, ob Sie den bestellten Kristall tatsächlich erhalten haben.

8.0 Haftung
8.1 Die Farbe der Abbildungen von Produkten auf unserer Website kann leicht variieren. Es werden alle Anstrengungen unternommen, die tatsächliche Farbe so genau wie möglich wiederzugeben. Graafkristalle zeigt die Kristalle auf dem Foto von ihrer besten Seite und verwendet keine Tricks. Graafkristalle zeigen auch an, wenn ein hässliches Teil vorhanden ist. Ein Fehler, insbesondere bei polierten Steinen, wird erwähnt und/oder fotografiert.

Anwendbares Recht
9.1 Wir berufen uns auf das Niederländische Recht. und den Deutschen Datenschutz
9.2 Es kann vorkommen, dass Sie mit einem Produkt und/oder einer Dienstleistung nicht zufrieden sind. Bitte kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich, am besten per E-Mail über die Website von Gravinkristallen.
Innerhalb von 2 Arbeitstagen werden wir auf Ihre Beschwerde reagieren.

10. Datenschutz
10.1 Wir werden Ihre persönlichen Daten in unserer Kundendatenbank sorgfältig behandeln und niemals an Dritte weitergeben. Siehe auch die Erklärung zum Datenschutz.

Reklamationen & Fragen

Wenn Sie mit einer Lieferung nicht zufrieden sind oder Fragen zu Ihrer Bestellung haben, können Sie uns jederzeit auf folgende Weise kontaktieren:

Telefonisch: 0031 6-53676513

Email : info@graafkristalle.de

Schriftlich: Fels 11 55767 Niederbrombach De vutschland

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator